Objectius

  • Educar en la cooperació com a eina clau de progrés.
  • Augmentar la consciència de la inteliciència col·lectiva com a recurs bàsic.
  • Aconseguir un catàleg de propostes innovadores i creatives extretes i creades des de la ciutadania.
  • Foment de la participació ciutadana en les propostes de noves i alternatives formes de desenvolupament comarcal.

Aquesta és una proposta innovadora i humana que vol fer gran el cervell.
Històricament només han pensat uns quants.

Avui us proposem fer el cervell gran: si cada persona fos una neurona, moltes persones podem ser moltes neurones. Si moltes neurones les posem a treballar conjuntament, de forma intel·ligent, coordinada i participada, podem aconseguir quelcom que es diu: “consciència” i quelcom que es diu “inteliciència col·lectiva”.

Aquesta jornada serà una oportunitat per posar el talent de tots i cadascú de nosaltres al servei del territori i la comunitat.

L’Anoia és una de les 7 set comarques més deprimides de Catalunya.
Hem d’esperar a ser la número 7?
La responsabilitat és de tots, doncs tots podem prestar el nostre cervell per avançar.
La INNOVACIÓ és un fenòmen intel·ligent que es manifesta col·lectivament: no és un fenòmen aïllat.